×
Bella Venezia Hotel
Bella Venezia Hotel
Bella Venezia Hotel
Bella Venezia Hotel
Bella Venezia Hotel
Bella Venezia Hotel
Bella Venezia Hotel

Ταξιδιωτικοί Πράκτορες

Προμήθειες Τουριστικών Πρακτόρων
Απρίλιο έως Οκτώβριο 10% (δεν ισχύει για το Πάσχα)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ψηφιακή Ελλάδα - Όλα είναι δυνατά ΕΣΠΑ 2007-2013
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης